Katecheza

“Jezus jest Panem”

(Program na podstawie KATECHEZ Konferencji Episkopatu Hiszpanii)

I. Kościół i chrześcijanie

1. Chrześcijanie

Jesteśmy kontynuatorami tamtych pierwszych! Chrystus modlił się również za nas

Jezus opisuje życie chrześcijanina

Zadanie chrześcijanina: być dobrym gruntem dla przyjęcia boskiego ziarna


Quiz Wiedzy2. Jesteśmy wielką rodziną

Jezus mówi nam o braterstwie. Nikt nie powinien być samotny w życiu, zwłaszcza chrześcijanie

Tym chrześcijanom, kogo oni naśladują?

«Ja jestem w Ojcu, a Ojciec jest we mnie»


Quiz Wiedzy3. Bóg do nas mówi: Słowo Boże

Jak mogę wiedzieć, co Jezus Chrystus wyjaśnił nam dwadzieścia wieków temu?

Słowo Boże podróżuje po świecie prawie z prędkością światła

«Uświęć ich w prawdzie: twoje Słowo jest prawdą»


Quiz WiedzyII. Bóg jest naszym Ojcem

4. Stworzenie jest dziełem miłości Boga

To co męczy, to robienie z siebie „boga”, próbując zająć jego miejsce. To jest przyczyną tylu wojen i nędzy

Bóg jest dobry i troskliwy dla całego stworzenia, ale szczególnie dla każdego z nas

Nie powinniśmy bać się Boga ani jego wielkości jako Stwórcy


Quiz Wiedzy5. Miłość Boga jest silniejsza niż grzech

Nawet gdybym był jedynym grzesznikiem ludzkości, Bóg przyszedłby, aby mnie uratować

Ta kobieta, odkryta w cudzołóstwie, jest przyjęta przez czułą miłosierdzie Jezusa

Bóg oczekuje naszego nawrócenia, aby ukoić nasze „pragnienie”


Quiz Wiedzy6. Bóg Ojciec nigdy nas nie opuszcza

Bóg to nie policjant, ale kochający Ojciec

Nie poddawaj się!; módl się!; proś!

Pan mórz i ziemi zawsze przychodzi nam z pomocą


Quiz Wiedzy7. Bóg Ojciec spełnia swoją obietnicę

«Moje oczy ujrzały zbawienie»

W Jezusie spełniają się wszystkie obietnice i proroctwa

Nadzieja, która nie zawodzi!


Quiz WiedzyIII. Jezus przychodzi, aby nas zbawić

8. Przygotujcie drogę Panu

Bóg potrzebuje, abyśmy przygotowali drogę

Musimy przygotować się na Boże Narodzenie!

Jakie staranie zamierzasz podjąć, aby przyjąć Jezusa?


Quiz Wiedzy9. Maria, Matka Jezusa i nasza Matka

Bóg staje się człowiekiem w łonie młodej kobiety, Marii z Nazaretu

My podążymy śladami naszej Matki


Quiz Wiedzy10. Jezus, Mesjasz, urodził się w Betlejem

Podziwiamy wielkość św. Józefa: nie spieszył się; modlił się i zastanawiał. I tak znalazł światło Boże

Bóg stał się dzieckiem! Urodził się w stajni

Dzisiaj towarzyszymy pasterzom


Quiz Wiedzy11. Jezus jest prawdziwym Bogiem i człowiekiem

Jezus jest Bogiem, ponieważ jest Synem Boga Ojca, ale jednocześnie jest doskonałym człowiekiem, ponieważ urodził się z kobiety, Marii

Jezus z Nazaretu, prawdziwy Bóg i człowiek

Kontemplujemy Jezusa Chrystusa, który wycofał się na pustynię: jako człowiek doświadcza pokus, tak jak my


Quiz Wiedzy12. Chrzest Jezusa

Jest to dla nas zaskakujące: Jezus Chrystus poszedł do rzeki Jordan, aby przyjąć Chrzest

Jezus przyjmuje Chrzest! Tym gestem ustanawiał chrzest chrześcijański

W Chrzcie Bóg przebacza nam grzech pierworodny i adoptuje nas jako swoje dzieci i członków swojego Kościoła


Quiz WiedzyIV. Jezus, Syn Boży, żył między nami

13. Jezus głosi nam Dobrą Nowinę, Ewangelię

Jezus przygotowuje zapowiedź naszego zbawienia

«Duch Pański namaścił mnie, aby zwiastować ubogim dobrą nowinę»

Gdzie możesz Go znaleźć? Szukaj w Ewangelii!


Quiz Wiedzy14. Jezus przynosi nam Królestwo Boże

Królestwo Boże jest blisko!

Jezus jest realistą (są trudności!) i jednocześnie optymistą (On towarzyszy mi)

Kolejna cecha Jego Królestwa: pokora, dyskrecja

Królestwo Jezusa jest o wiele piękniejsze niż można sobie wyobrazić

Królestwo Niebios jest jak ziarno gorczycy


Quiz Wiedzy15. Jezus czyni rzeczy godne podziwu

Jezus, skoro jesteś w niebie, wiem, że jesteś zawsze przy mnie..., i we mnie!

Jezus nauczał z niezwykłą mocą, troszczył się o wszystkich, czynił cuda...

Niektórzy "mędrcy" testują cierpliwość Jezusa


Quiz Wiedzy16. Jezus modli się i spełnia wolę Ojca

Jezus kochał wolę Ojca aż do ofiarowania swojego życia za nasze zbawienie

Nikt nie powstrzyma Syna Bożego

Jeśli kocham wolę Ojca, to Jezus kocha mnie jak brata


Quiz Wiedzy17. Jezus zaprasza swoich przyjaciół do podążania za nim

Życie chrześcijańskie to podróż z Jezusem

«Ja jestem Droga (...). Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze mnie»

«Wy jesteście moimi przyjaciółmi»

«Mistrzu, pójdę za Tobą, gdziekolwiek pójdziesz»

Jak łatwo jest wyrażać swoje zdanie na temat Jezusa Chrystusa, nie idąc w jego ślady!


Quiz Wiedzy18. Jezus przechodzi przez świat, czyniąc dobrze

Jeśli istnieje cywilizacja ludzka, to dlatego, że miliony ludzi płoną miłością w swoich rodzinach

Ten, kto myśli tylko o tym, aby się nie zmęczyć i dobrze się bawić, wyczerpuje innych

Nigdy się nie zniechęcaj!


Quiz WiedzyV. Jezus oddaje swoje życie za nas

19. Jezus obchodzi Paschę

Jezus myje moje stopy, przelewając swoją Krew za mnie. Jezu, nie pozwól mi Cię zdradzić!

Bóg triumfuje nad złem "oddając dobro za zło". Tak króluje Jezus!

Jezus Chrystus ustanawia Eucharystię i daje nam swoje Ciało i Krew złożone na krzyżu


Quiz Wiedzy20. Męka i śmierć Jezusa

Przygotowujemy się do przeżycia na nowo męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa

Nasz Król wchodzi do Jerozolimy, aby oddać swoje życie za nasze zbawienie

Jezus kończy przelewanie swojej Krwi, które zaczęło się wczoraj, kiedy począł pocić się krwią


Quiz Wiedzy21. Jezus zmartwychwstał trzeciego dnia

«Nie ma Go tu, zmartwychwstał»

Jezusa nie ma w grobie: zmartwychwstał!

Jezus jest w niebie, ale także na ziemi...


Quiz Wiedzy22. Zmartwychwstały Jezus wysyła do nas Ducha Świętego

Jezus dmuchnął na nich i powiedział: «Otrzymajcie Ducha Świętego»

Duch Święty: Miłość tak wielka, że jest Osobą Boską

Gwarancja całkowitego sukcesu!


Quiz Wiedzy23. Jezus Chrystus objawia nam intymne życie Boga

Jezus oświadcza, że jest Bogiem i wprowadza nas w tajemnicę Trójcy Świętej. To było nowe!

Bóg nie jest samotnym istnieniem; On jest od zawsze jak rodzina: Ojciec, Syn i Duch Święty

«Ja jestem»


Quiz WiedzyVI. Duch Święty i Kościół

24. Duch Święty daje życie Kościołowi

«Duch Święty przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem»

«Zostańcie we Mnie, jak Ja w was»

Nie widzimy Jezusa tak, jak widzieli Go Apostołowie, ale "dotykamy" Go bardziej niż kiedykolwiek


Quiz Wiedzy25. Dzisiaj, my jesteśmy Kościołem

Wszyscy ochrzczeni jesteśmy wybrani

Przyjdź, Duchu Święty, napełnij nasze serca

Wszyscy jesteśmy apostołami


Quiz Wiedzy26. Spotykamy zmartwychwstałego Jezusa w sakramentach

Bóg z nami! Jest tu: w Kościele, w Eucharystii i w pozostałych sakramentach

Jezus "śpi" w Eucharystii, w intymności naszych świątyń

Bóg żyje, Bóg widzi nas, Bóg mówi do nas, Bóg towarzyszy nam...


Quiz Wiedzy27. Wezwani do współpracy w Kościele

My jesteśmy chrześcijanami i musimy też być "rybakami", którzy pomagają ludzkości

Każdy ochrzczony ma zaszczyt być innym Chrystusem, to znaczy innym apostołem

Bóg wymaga od nas dążenia do doskonałości. W przeciwnym razie, jak moglibyśmy poruszać serca?


Quiz WiedzyVII. Przez Chrzest rodzi się Nowe Życie

28. Rodzimy się do Nowego Życia

Jezus ma się narodzić: Czy naprawdę chcesz Go przyjąć?

Musimy na nowo "urodzić się"

Ziarno Chrzcielnicy


Quiz Wiedzy29. Rosnąc w życiu wiary

Wiara chrześcijan przewróciła imperia i wznieciła katedry

Bóg może wszystko

«Powiedziałem wam, że nawet w Izraelu nie znalazłem tak wielkiej wiary»


Quiz Wiedzy30. Wezwani do życia jako dzieci Boże

Jako dzieci Boże powinniśmy przekazywać "smak" szczęścia z tego życia i "światło" drogi

Bracia Jezusa i, razem z Jezusem, dzieci Boże! Czy możesz myśleć o czymś większym?

Miara miłości to sam Bóg!


Quiz Wiedzy31. Kochamy Boga nade wszystko

"Kochać Boga całymi siłami"

Jezus daje nam bardzo praktyczną radę: nie traktować rzeczy z tego życia jak skarb

«Kto straci swoje życie dla Mnie, ten je odnajdzie»


Quiz Wiedzy32. Uczymy się kochać w rodzinie

Jezus odsłania "rodzinną" intymność Boga: Ojca, Syna i Ducha Świętego

Bóg to "mała" Rodzina. Trzy Osoby, które są bardzo zjednoczonym "Domem Bożym"!

Dzisiaj jest dzień rodziny

«Idź do domu, do swoich, i opowiedz im, jak wiele dla ciebie uczynił Pan i jak Cię ulitował»

«Nie zbierają winogron z cierni ani fig z ostów»: fałszywi prorocy


Quiz Wiedzy33. Kochamy innych jako braci

Styl miłości, którego Bóg oczekuje od nas: ten, kto ma dobre serce, kocha wszystkich

Wszyscy jesteśmy braćmi, wszyscy jesteśmy dziećmi Bożymi

Bóg błaga o miłość między swoimi dziećmi i domaga się, abyśmy kochali się jak bracia


Quiz Wiedzy34. Jako dzieci, modlimy się do Boga, naszego Ojca

Jezus Chrystus uczy nas modlić się tak, jak On to robi: podnosząc serce do Boga-Ojca

Jezus rozmawia ze "swoim Ojcem" i zaprasza nas do rozmowy ze "swoim Ojcem"

Musimy podnieść oczy do Ojca na niebie


Quiz WiedzyVIII. Pojednanie. Otrzymujemy przebaczenie, które nas odnawia

35. Czasami oddalamy się od miłości Boga

Tak wygląda ludzkość!: sparaliżowana i chora na "grzech pierworodny". Czasami nawet o tym nie myślimy

Wojny?, niesprawiedliwości? To się dzieje, ponieważ Bóg przyszedł, a my nie poszliśmy za Nim!

Pierwszą i najgorszą paraliżacją jest grzech. To jest bardzo niebezpieczna paraliżacja: niszczy nas prawie niezauważalnie


Quiz Wiedzy36. Jezus przynosi nam przebaczenie Boga Ojca

Jezus ofiaruje swoje życie Ojcu jako ofiarę za przebaczenie naszych win

«Twoje grzechy są ci odpuszczone»

Lekarza potrzebują ci, którzy są słabi: «Chcę miłosierdzia (...). Nie przyszedłem, aby wezwać sprawiedliwych, ale grzeszników»


Quiz Wiedzy37. Obchodzimy Pojednanie

«Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata»

Kiedy żałując wyznajemy nasze grzechy, Bóg nam je przebacza

Jak wielka radość, gdy doświadczamy, że Bóg wychodzi nam na spotkanie z otwartymi ramionami!


Quiz WiedzyIX. Eucharystia. Żywimy się Ciałem i Krwią Pana

38. Obchodzimy Eucharystię w dzień Pański

Jezus chodził do synagogi każdej soboty; my idziemy na mszę każdej niedzieli ("Dzień Pański")

Kiedy człowiek "zaniedbuje" wiarę (na przykład opuszcza mszę), oddala się od Boga...

Chleb i wino konsekrowane na mszy stają się Ciałem i Krwią Chrystusa


Quiz Wiedzy39. Słuchamy Słowa Bożego

Gdzie jest wola Boga? W jego Słowie... i w twojej modlitwie

«Szczęśliwi ci, którzy słyszą Słowo Boże i je zachowują»

Warto żyć z Jezusem!: tam, w Kościele, w Eucharystii, w jego Słowie...


Quiz Wiedzy40. Dziękujemy Ojcu za ofiarę Jezusa

Bóg jest taki: Nieskończona Miłość jest otwarta

Jezus ukrył się w kruchym Chlebie konsekrowanym, aby mógł być łamany i rozdzielany

Tylko jeden wielbił Boga, dziękując mu za cud!


Quiz Wiedzy41. Jemy Chleb wiecznego życia

Jezus pozostał z nami w Eucharystii

«Kto je moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne»

Było dla wszystkich i jeszcze zostało! Tak jest Miłość Boga: obfita aż do nieskończoności


Quiz WiedzyX. Z Jezusem, na zawsze, w domu Ojca

42. Jesteśmy spadkobiercami wielkiej obietnicy

Jezus daje nam wielką nadzieję, która oświetla naszą drogę

«Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Kto spożywa ten chleb, będzie żył wiecznie»

Bóg to Boska Rodzina, z Ojcem, Synem i Miłością…


Quiz Wiedzy43. Bóg zaprasza nas wszystkich do swojego Domu

Jezus Chrystus, już 20 wieków temu, liczył na kobiety

Bóg wychodzi nawet «na skrzyżowanie dróg», aby nikt nie został bez zaproszenia

Chce nas wszystkich ze sobą na Wieczne Życie


Quiz Wiedzy44. Święci, przyjaciele Boga na zawsze

Czy jestem przyjacielem Jezusa-Eucharystii?

Święci nie są nudnymi typami

«Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata»


Quiz Wiedzy


Nasza strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy komfortu użytkowania. Zalecamy zaakceptowanie jego użycia, aby w pełni korzystać z nawigacji

Akceptuję