Katecheza

“Jezus jest Panem”

Program na podstawie KATECHEZ Konferencji Episkopatu Hiszpanii

 

I. Kościół i chrześcijanie

1. Chrześcijanie

• Jesteśmy kontynuatorami tamtych pierwszych! Chrystus modlił się również za nas 

• Jezus opisuje życie chrześcijanina 

• Zadanie chrześcijanina: być dobrym gruntem dla przyjęcia boskiego ziarna 

2. Jesteśmy wielką rodziną

• Jezus mówi nam o braterstwie. Nikt nie powinien być samotny w życiu, zwłaszcza chrześcijanie 

• Tym chrześcijanom, kogo oni naśladują? 

• «Ja jestem w Ojcu, a Ojciec jest we mnie» 

3. Bóg do nas mówi: Słowo Boże

• Jak mogę wiedzieć, co Jezus Chrystus wyjaśnił nam dwadzieścia wieków temu? 

• Słowo Boże podróżuje po świecie prawie z prędkością światła 

• «Uświęć ich w prawdzie: twoje Słowo jest prawdą» 

 

II. Bóg jest naszym Ojcem

4. Stworzenie jest dziełem miłości Boga

• To co męczy, to robienie z siebie „boga”, próbując zająć jego miejsce. To jest przyczyną tylu wojen i nędzy 

• Bóg jest dobry i troskliwy dla całego stworzenia, ale szczególnie dla każdego z nas 

• Nie powinniśmy bać się Boga ani jego wielkości jako Stwórcy 

5. Miłość Boga jest silniejsza niż grzech

• Nawet gdybym był jedynym grzesznikiem ludzkości, Bóg przyszedłby, aby mnie uratować 

• Ta kobieta, odkryta w cudzołóstwie, jest przyjęta przez czułą miłosierdzie Jezusa 

• Bóg oczekuje naszego nawrócenia, aby ukoić nasze „pragnienie” 

6. Bóg Ojciec nigdy nas nie opuszcza

• Bóg to nie policjant, ale kochający Ojciec 

• Nie poddawaj się!; módl się!; proś! 

• Pan mórz i ziemi zawsze przychodzi nam z pomocą 

7. Bóg Ojciec spełnia swoją obietnicę

• «Moje oczy ujrzały zbawienie» 

• W Jezusie spełniają się wszystkie obietnice i proroctwa 

• Nadzieja, która nie zawodzi!

 

III. Jezus przychodzi, aby nas zbawić

8. Przygotujcie drogę Panu

• Bóg potrzebuje, abyśmy przygotowali drogę 

• Musimy przygotować się na Boże Narodzenie! 

• Jakie staranie zamierzasz podjąć, aby przyjąć Jezusa? 

9. Maria, Matka Jezusa i nasza Matka

• Bóg staje się człowiekiem w łonie młodej kobiety, Marii z Nazaretu  

• Święta Maria została poczęta pełna łaski, bez skazy grzechu pierworodnego  

• My podążymy śladami naszej Matki  

10. Jezus, Mesjasz, urodził się w Betlejem

• Podziwiamy wielkość św. Józefa: nie spieszył się; modlił się i zastanawiał. I tak znalazł światło Boże  

• Bóg stał się dzieckiem! Urodził się w stajni  

• Dzisiaj towarzyszymy pasterzom  

11. Jezus jest prawdziwym Bogiem i człowiekiem

• Jezus jest Bogiem, ponieważ jest Synem Boga Ojca, ale jednocześnie jest doskonałym człowiekiem, ponieważ urodził się z kobiety, Marii 

• Jezus z Nazaretu, prawdziwy Bóg i człowiek 

• Kontemplujemy Jezusa Chrystusa, który wycofał się na pustynię: jako człowiek doświadcza pokus, tak jak my  

12. Chrzest Jezusa

• Jest to dla nas zaskakujące: Jezus Chrystus poszedł do rzeki Jordan, aby przyjąć Chrzest  

• Jezus przyjmuje Chrzest! Tym gestem ustanawiał chrzest chrześcijański  

• W Chrzcie Bóg przebacza nam grzech pierworodny i adoptuje nas jako swoje dzieci i członków swojego Kościoła

 

IV. Jezus, Syn Boży, żył między nami

13. Jezus głosi nam Dobrą Nowinę, Ewangelię

• Jezus przygotowuje zapowiedź naszego zbawienia 

• «Duch Pański namaścił mnie, aby zwiastować ubogim dobrą nowinę» 

• Gdzie możesz Go znaleźć? Szukaj w Ewangelii! 

14. Jezus przynosi nam Królestwo Boże

• Królestwo Boże jest blisko! 

• Jezus jest realistą (są trudności!) i jednocześnie optymistą (On towarzyszy mi) 

• Kolejna cecha Jego Królestwa: pokora, dyskrecja 

• Królestwo Jezusa jest o wiele piękniejsze niż można sobie wyobrazić 

• Królestwo Niebios jest jak ziarno gorczycy 

15. Jezus czyni rzeczy godne podziwu

• Jezus, skoro jesteś w niebie, wiem, że jesteś zawsze przy mnie..., i we mnie! 

• Jezus nauczał z niezwykłą mocą, troszczył się o wszystkich, czynił cuda... 

• Niektórzy "mędrcy" testują cierpliwość Jezusa 

16. Jezus modli się i spełnia wolę Ojca

• Jezus kochał wolę Ojca aż do ofiarowania swojego życia za nasze zbawienie 

• Nikt nie powstrzyma Syna Bożego 

• Jeśli kocham wolę Ojca, to Jezus kocha mnie jak brata 

17. Jezus zaprasza swoich przyjaciół do podążania za nim

• Życie chrześcijańskie to podróż z Jezusem 

• «Ja jestem Droga (...). Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze mnie» 

• «Wy jesteście moimi przyjaciółmi» 

• «Mistrzu, pójdę za Tobą, gdziekolwiek pójdziesz» 

• Jak łatwo jest wyrażać swoje zdanie na temat Jezusa Chrystusa, nie idąc w jego ślady! 

18. Jezus przechodzi przez świat, czyniąc dobrze

• Jeśli istnieje cywilizacja ludzka, to dlatego, że miliony ludzi płoną miłością w swoich rodzinach 

• Ten, kto myśli tylko o tym, aby się nie zmęczyć i dobrze się bawić, wyczerpuje innych 

• Nigdy się nie zniechęcaj!

 

V. Jezus oddaje swoje życie za nas

19. Jezus obchodzi Paschę

• Jezus myje moje stopy, przelewając swoją Krew za mnie. Jezu, nie pozwól mi Cię zdradzić! 

• Bóg triumfuje nad złem "oddając dobro za zło". Tak króluje Jezus! 

• Jezus Chrystus ustanawia Eucharystię i daje nam swoje Ciało i Krew złożone na krzyżu 

20. Męka i śmierć Jezusa

• Przygotowujemy się do przeżycia na nowo męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa 

• Nasz Król wchodzi do Jerozolimy, aby oddać swoje życie za nasze zbawienie 

• Jezus kończy przelewanie swojej Krwi, które zaczęło się wczoraj, kiedy począł pocić się krwią 

21. Jezus zmartwychwstał trzeciego dnia

• «Nie ma Go tu, zmartwychwstał» 

• Jezusa nie ma w grobie: zmartwychwstał! 

• Jezus jest w niebie, ale także na ziemi... 

22. Zmartwychwstały Jezus wysyła do nas Ducha Świętego

• Jezus dmuchnął na nich i powiedział: «Otrzymajcie Ducha Świętego» 

• Duch Święty: Miłość tak wielka, że jest Osobą Boską 

• Gwarancja całkowitego sukcesu! 

23. Jezus Chrystus objawia nam intymne życie Boga

• Jezus oświadcza, że jest Bogiem i wprowadza nas w tajemnicę Trójcy Świętej. To było nowe!  

• Bóg nie jest samotnym istnieniem; On jest od zawsze jak rodzina: Ojciec, Syn i Duch Święty 

• «Ja jestem»

 

VI. Duch Święty i Kościół

24. Duch Święty daje życie Kościołowi

• «Duch Święty przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem» 

• «Zostańcie we Mnie, jak Ja w was» 

• Nie widzimy Jezusa tak, jak widzieli Go Apostołowie, ale "dotykamy" Go bardziej niż kiedykolwiek 

25. Dzisiaj, my jesteśmy Kościołem

• Wszyscy ochrzczeni jesteśmy wybrani 

• Przyjdź, Duchu Święty, napełnij nasze serca 

• Wszyscy jesteśmy apostołami 

26. Spotykamy zmartwychwstałego Jezusa w sakramentach

• Bóg z nami! Jest tu: w Kościele, w Eucharystii i w pozostałych sakramentach 

• Jezus "śpi" w Eucharystii, w intymności naszych świątyń 

• Bóg żyje, Bóg widzi nas, Bóg mówi do nas, Bóg towarzyszy nam... 

27. Wezwani do współpracy w Kościele

• My jesteśmy chrześcijanami i musimy też być "rybakami", którzy pomagają ludzkości 

• Każdy ochrzczony ma zaszczyt być innym Chrystusem, to znaczy innym apostołem 

• Bóg wymaga od nas dążenia do doskonałości. W przeciwnym razie, jak moglibyśmy poruszać serca?

 

VII. Przez Chrzest rodzi się Nowe Życie

28. Rodzimy się do Nowego Życia

• Jezus ma się narodzić: Czy naprawdę chcesz Go przyjąć? 

• Musimy na nowo "urodzić się" 

• Ziarno Chrzcielnicy 

29. Rosnąc w życiu wiary

• Wiara chrześcijan przewróciła imperia i wznieciła katedry 

• Bóg może wszystko 

• «Powiedziałem wam, że nawet w Izraelu nie znalazłem tak wielkiej wiary» 

30. Wezwani do życia jako dzieci Boże

• Jako dzieci Boże powinniśmy przekazywać "smak" szczęścia z tego życia i "światło" drogi 

• Bracia Jezusa i, razem z Jezusem, dzieci Boże! Czy możesz myśleć o czymś większym? 

• Miara miłości to sam Bóg! 

31. Kochamy Boga nade wszystko

• "Kochać Boga całymi siłami" 

• Jezus daje nam bardzo praktyczną radę: nie traktować rzeczy z tego życia jak skarb 

• «Kto straci swoje życie dla Mnie, ten je odnajdzie» 

32. Uczymy się kochać w rodzinie

• Jezus odsłania "rodzinną" intymność Boga: Ojca, Syna i Ducha Świętego 

• Bóg to "mała" Rodzina. Trzy Osoby, które są bardzo zjednoczonym "Domem Bożym"! 

• Dzisiaj jest dzień rodziny  

• «Idź do domu, do swoich, i opowiedz im, jak wiele dla ciebie uczynił Pan i jak Cię ulitował» 

• «Nie zbierają winogron z cierni ani fig z ostów»: fałszywi prorocy  

33. Kochamy innych jako braci

• Styl miłości, którego Bóg oczekuje od nas: ten, kto ma dobre serce, kocha wszystkich 

• Wszyscy jesteśmy braćmi, wszyscy jesteśmy dziećmi Bożymi 

• Bóg błaga o miłość między swoimi dziećmi i domaga się, abyśmy kochali się jak bracia 

34. Jako dzieci, modlimy się do Boga, naszego Ojca

• Jezus Chrystus uczy nas modlić się tak, jak On to robi: podnosząc serce do Boga-Ojca 

• Jezus rozmawia ze "swoim Ojcem" i zaprasza nas do rozmowy ze "swoim Ojcem"  

• Musimy podnieść oczy do Ojca na niebie

 

VIII. Pojednanie. Otrzymujemy przebaczenie, które nas odnawia

35. Czasami oddalamy się od miłości Boga

• Tak wygląda ludzkość!: sparaliżowana i chora na "grzech pierworodny". Czasami nawet o tym nie myślimy  

• Wojny?, niesprawiedliwości? To się dzieje, ponieważ Bóg przyszedł, a my nie poszliśmy za Nim! 

• Pierwszą i najgorszą paraliżacją jest grzech. To jest bardzo niebezpieczna paraliżacja: niszczy nas prawie niezauważalnie 

36. Jezus przynosi nam przebaczenie Boga Ojca

• Jezus ofiaruje swoje życie Ojcu jako ofiarę za przebaczenie naszych win 

• «Twoje grzechy są ci odpuszczone» 

• Lekarza potrzebują ci, którzy są słabi: «Chcę miłosierdzia (...). Nie przyszedłem, aby wezwać sprawiedliwych, ale grzeszników»  

37. Obchodzimy Pojednanie

• «Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata»  

• Kiedy żałując wyznajemy nasze grzechy, Bóg nam je przebacza  

• Jak wielka radość, gdy doświadczamy, że Bóg wychodzi nam na spotkanie z otwartymi ramionami!  

 

IX. Eucharystia. Żywimy się Ciałem i Krwią Pana

38. Obchodzimy Eucharystię w dzień Pański

• Jezus chodził do synagogi każdej soboty; my idziemy na mszę każdej niedzieli ("Dzień Pański")  

• Kiedy człowiek "zaniedbuje" wiarę (na przykład opuszcza mszę), oddala się od Boga... 

• Chleb i wino konsekrowane na mszy stają się Ciałem i Krwią Chrystusa 

39. Słuchamy Słowa Bożego

• Gdzie jest wola Boga? W jego Słowie... i w twojej modlitwie 

• «Szczęśliwi ci, którzy słyszą Słowo Boże i je zachowują» 

• Warto żyć z Jezusem!: tam, w Kościele, w Eucharystii, w jego Słowie... 

40. Dziękujemy Ojcu za ofiarę Jezusa

• Bóg jest taki: Nieskończona Miłość jest otwarta 

• Jezus ukrył się w kruchym Chlebie konsekrowanym, aby mógł być łamany i rozdzielany  

• Tylko jeden wielbił Boga, dziękując mu za cud! 

41. Jemy Chleb wiecznego życia

• Jezus pozostał z nami w Eucharystii  

• «Kto je moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne» 

• Było dla wszystkich i jeszcze zostało! Tak jest Miłość Boga: obfita aż do nieskończoności

 

X. Z Jezusem, na zawsze, w domu Ojca

42. Jesteśmy spadkobiercami wielkiej obietnicy

• Jezus daje nam wielką nadzieję, która oświetla naszą drogę

• «Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Kto spożywa ten chleb, będzie żył wiecznie»

• Bóg to Boska Rodzina, z Ojcem, Synem i Miłością…

43. Bóg zaprasza nas wszystkich do swojego Domu

• Jezus Chrystus, już 20 wieków temu, liczył na kobiety

• Bóg wychodzi nawet «na skrzyżowanie dróg», aby nikt nie został bez zaproszenia

• Chce nas wszystkich ze sobą na Wieczne Życie

44. Święci, przyjaciele Boga na zawsze

• Czy jestem przyjacielem Jezusa-Eucharystii?

• Święci nie są nudnymi typami

• «Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata»

Nasza strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy komfortu użytkowania. Zalecamy zaakceptowanie jego użycia, aby w pełni korzystać z nawigacji

Akceptuję