środa, 22 maja 2024

Jezus mówi Nicodemowi, że Bóg posłał swojego Syna na świat, aby go zbawić

Jezus mówi Nicodemowi, że Bóg posłał swojego Syna na świat, aby go zbawić
Ilustracja
Pili Piñero
Puzzle
Grać
Quiz
Wiedzy
II Środa Wielkanocy
Tekst Ewangelii
J 3,16-21
«Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał (...) by świat został przez Niego zbawiony».
Komentarz do Ewangelii
Dzisiaj Jezus wyjaśnia Nikodemowi, że Bóg kocha nas tak, że Ojciec w niebie zesłał Swojego Syna na ziemię, aby dał nam życie wieczne. Rzeczywiście 2000 lat temu, w Betlejem, urodził się Jezus z Maryi Panny. Jezus, gdy rozpoczął przepowiadanie, powiedział, że przybył od Ojca i do Ojca powróci. Ale chce powrócić z nami. - Jezus daje nam wielką nadzieję, że jest jak światło, które oświeca naszą drogę w tym życiu.

Nasza strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy komfortu użytkowania. Zalecamy zaakceptowanie jego użycia, aby w pełni korzystać z nawigacji

Akceptuję