środa, 22 maja 2024

Jezus deklaruje się Synem swojego Ojca-Boga przed swoimi uczniami

Jezus deklaruje się Synem swojego Ojca-Boga przed swoimi uczniami
Ilustracja
Picanyol
Puzzle
Grać
Quiz
Wiedzy
IV Środa Wielkiego Postu
Tekst Ewangelii
J 5,17-30
Lecz Jezus im odpowiedział: «Ojciec mój działa aż do tej chwili i Ja działam». Dlatego więc usiłowali Żydzi tym bardziej Go zabić, bo nie tylko nie zachowywał szabatu, ale nadto Boga nazywał swoim Ojcem, czyniąc się równym Bogu.
Komentarz do Ewangelii
Dzisiaj Jezus objawia trochę bardziej Swoją tożsamość: On jest Bogiem! Na początku swego przepowiadania użył tytułu “Syn Człowieczy”: był to łagodny sposób, aby przekazać, że przychodzi z nieba. Z mądrą pedagogią stopniowo objawiał Swą boską naturę. Ktokolwiek mógł to dostrzec: w cudach, w mocy z jaką nauczał... —Nadchodzi Wielkanoc, oto nastąpią dni, kiedy ostatecznie i uroczyście odsłoni Swoją Istotę-Boga. Przed arcykapłanem potwierdzi: «Ja jestem».

Nasza strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy komfortu użytkowania. Zalecamy zaakceptowanie jego użycia, aby w pełni korzystać z nawigacji

Akceptuję