środa, 27 września 2023

Prawnik pyta Jezusa, które jest "pierwszym przykazaniem"

Ilustracja
Pili Piñero
Puzzle
Grać
IX Czwartek okresu zwykłego
Tekst Ewangelii
Mk 12,28-34
Zbliżył się także jeden z uczonych w Piśmie, który im się przysłuchiwał, gdy rozprawiali ze sobą. Widząc, że Jezus dobrze im odpowiedział, zapytał Go: «Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań?» Jezus odpowiedział: «Pierwsze jest: Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz, Pan jest jeden. Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą. Drugie jest to: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Nie ma innego przykazania większego od tych».
Komentarz do Ewangelii
Dzisiaj Jezus w rozmowie z pewnym uczonym w piśmie potwierdza tradycję otrzymaną z rąk Mojżesza. Lecz Pan Jezus nie zatrzymuje się w tym miejscu..., bo ustanawiając Eucharystię uczynił krok naprzód w udoskonaleniu prawa miłości. —«Nowe przykazanie daję wam: abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem». Miarą miłości jest sam Bóg!

Nasza strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy komfortu użytkowania. Zalecamy zaakceptowanie jego użycia, aby w pełni korzystać z nawigacji

Akceptuję