środa, 27 września 2023

Pierwsze przykazanie: „Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą”

Ilustracja
Pili Piñero
Puzzle
Grać
III Piątek Wielkiego Postu
Tekst Ewangelii
Mk 12,28b-34
Rzekł Mu uczony w Piśmie: «Bardzo dobrze, Nauczycielu, słusznieś powiedział, bo Jeden jest i nie ma innego prócz Niego. Miłować Go całym sercem, całym umysłem i całą mocą i miłować bliźniego jak siebie samego daleko więcej znaczy niż wszystkie całopalenia i ofiary». Jezus widząc, że rozumnie odpowiedział, rzekł do niego: «Niedaleko jesteś od królestwa Bożego».
Komentarz do Ewangelii
Dzisiaj cieszymy się w końcu ze spotkania z uczonym w piśmie, który jest roztropny. Nie ma nic bardziej mądrego niż przyznać rację Chrystusowi: „Kochać Boga z całych sił, a bliźniego swojego jak siebie samego”. - Na Krzyżu, Jezus oddał swoje Ciało, wypełniając ten nakaz.

Nasza strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy komfortu użytkowania. Zalecamy zaakceptowanie jego użycia, aby w pełni korzystać z nawigacji

Akceptuję