sobota, 30 września 2023

Chrzest Jezusa: niebiosa się otworzyły i zstąpił Duch Święty

Ilustracja
Francesc Badia
Puzzle
Grać
Chrzest Pański (B)
Tekst Ewangelii
Mk 1,7-11
W owym czasie przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i przyjął od Jana chrzest w Jordanie. W chwili gdy wychodził z wody, ujrzał rozwierające się niebo i Ducha jak gołębicę zstępującego na siebie. A z nieba odezwał się głos: «Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie».
Komentarz do Ewangelii
Dzisiaj uczestniczymy w wyjątkowo podniosłej scenie. Jezus przyjmuje chrzest! W tym akcie, ustanawia chrześcijański sakrament i podkreśla jego znaczenie w Nowym Przymierzu. - Aby zmartwychwstać z Chrystusem przechodzimy przez jego Mękę. Bóg sprawia, że jest to proste: poprzez chrzest uczestniczymy w męce Jezusa, bez bez cierpienia. Potrzeba czegoś więcej?

Nasza strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy komfortu użytkowania. Zalecamy zaakceptowanie jego użycia, aby w pełni korzystać z nawigacji

Akceptuję