środa, 22 maja 2024

Jezus mówi nam: «Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami»

Jezus mówi nam: «Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami»
Ilustracja
Pili Piñero
Puzzle
Grać
Quiz
Wiedzy
:
VII Środa okresu zwykłego
Tekst Ewangelii
Mk 9,38-40
Wtedy Jan rzekł do Niego: «Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z nami, jak w Twoje imię wyrzucał złe duchy, i zabranialiśmy mu, bo nie chodził z nami». Lecz Jezus odrzekł: «Nie zabraniajcie mu, bo nikt, kto czyni cuda w imię moje, nie będzie mógł zaraz źle mówić o Mnie».
Komentarz do Ewangelii
Dzisiaj Jezus wzywa nas do otwarcia naszych serc i ramion na każdego mężczyznę, na każdą kobietę dobrej woli. Wielu ludzi czyni dobro, choć może nie przyjęli naszej wiary. —Kto działa dla dobra jest już na dobrej drodze: tam znajdzie Jezusa. Nie utrudniajmy mu drogi!

Nasza strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy komfortu użytkowania. Zalecamy zaakceptowanie jego użycia, aby w pełni korzystać z nawigacji

Akceptuję