wtorek, 21 maja 2024

Jezus mówi nam: „Kto przyjmuje jedno z tych dzieci w imię moje, Mnie przyjmuje”

Jezus mówi nam: „Kto przyjmuje jedno z tych dzieci w imię moje, Mnie przyjmuje”
Ilustracja
Pili Piñero
Puzzle
Grać
Quiz
Wiedzy
VII Wtorek okresu zwykłego
Tekst Ewangelii
Mk 9,30-37
Tak przyszli do Kafarnaum. Gdy był w domu, zapytał ich: «O czym to rozprawialiście w drodze?» Lecz oni milczeli, w drodze bowiem posprzeczali się między sobą o to, kto z nich jest największy.
Komentarz do Ewangelii
Dziś Jezus Chrystus ogłosił, po raz pierwszy, Swą mękę, śmierć i zmartwychwstanie. Czy uczniowie to zrozumieli? Raczej nie! Po ukrzyżowaniu nie czekali na zmartwychwstanie Jezusa. Nie zorientowali się! Mimo, że Pan powtarzał to kilka razy. —Jak to się dzieje, że nie “orientujemy się”, co Bóg do nas mówi? To dlatego, że idziemy roztargnieni obliczając i dyskutując, który z nas jest największy, najważniejszy, naj...

Nasza strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy komfortu użytkowania. Zalecamy zaakceptowanie jego użycia, aby w pełni korzystać z nawigacji

Akceptuję