środa, 28 września 2022

Ilustracja
Picanyol
XXVI Środa okresu zwykłego
Tekst Ewangelii
Łk 9,57-62
A gdy szli drogą, ktoś powiedział do Niego: «Pójdę za Tobą, dokądkolwiek się udasz!» Jezus mu odpowiedział: «Lisy mają nory i ptaki powietrzne - gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł oprzeć».
Komentarz do Ewangelii
Dzisiaj kontynuujemy podróż z Jezusem do Jerozolimy. Po drodze, po doświadczeniu odrzucenia przez samarytan, Jezus spotyka wiele osób, którz chcą naśladować Mistrza. Warunki Pana Jezusa są pozornie bardzo trudne do spełnienia. Oby tak nie było! —Czy to nie samo życie ma swoje wymagania? Któż ma wieczne “schronienie” w tym życiu? Czy nie jest prawdą, że czasem tracimy czas na “sprawy umarłych”, czyli niepotrzebne? Czy można założyć rodzinę, firmę... a potem się z tego wycofać?

Nasza strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy komfortu użytkowania. Zalecamy zaakceptowanie jego użycia, aby w pełni korzystać z nawigacji

Akceptuję