środa, 20 października 2021

Ilustracja
Picanyol
XXIX Środa Okresu Zwykłego
Tekst Ewangelii
Łk 12,39-48
«(…) Lecz jeśli sługa ów powie sobie w duszy: Mój pan ociąga się z powrotem, i zacznie bić sługi i służące, a przy tym jeść, pić i upijać się, to nadejdzie pan tego sługi w dniu, kiedy się nie spodziewa, i o godzinie, której nie zna; każe go ćwiartować i z niewiernymi wyznaczy mu miejsce».
Komentarz do Ewangelii
Dzisiaj Jezus Chrystus przestrzega nas, że życie nie jest “zabawą”… Poza czasem, który dla każdego z nas się kończy, jest wieczność, Wieczność Boga. —Czy wyobrażasz sobie spędzanie wieczności na ucztach, pijaństwach, kłótniach…? Dość to nudne!, prawda? W wieczności albo się żyje miłością albo umiera się z nudów.

Nasza strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy komfortu użytkowania. Zalecamy zaakceptowanie jego użycia, aby w pełni korzystać z nawigacji

Akceptuję