wtorek, 19 października 2021

Ilustracja
Lluís Raventós
XXIX Wtorek Okresu Zwykłego
Tekst Ewangelii
Łk 12,35-38
«Szczęśliwi owi słudzy, których pan zastanie czuwających, gdy nadejdzie. Zaprawdę, powiadam wam: Przepasze się i każe im zasiąść do stołu, a obchodząc będzie im usługiwał».
Komentarz do Ewangelii
Dzisiaj Pan Jezus składa bardzo znaczącą deklarację: Bóg, który jest naszym Bogiem, chce być naszym “sługą”. Zapytajmy siebie czy w całej wielości religii na świecie, jest taka druga, w której występuje “Bóg - sługa”? Zdecydowanie nie. Taki wybryk jest wyłącznie w chrześciajaństwie. —A żeby jeszcze tego było mało, w wierze chrześcijańskiej “Bóg - sługa” nie jest żadną nowością. Proroctwo Izajasza (jakieś 600 lat przed Chrystusem) poświęca wiele miejsca (szczególnie w rozdziale 53) “Słudze cierpiącemu Jahwe”: chodziło o pasję Jezusa Chrystusa. Wiedziałeś to?

Nasza strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy komfortu użytkowania. Zalecamy zaakceptowanie jego użycia, aby w pełni korzystać z nawigacji

Akceptuję