czwartek, 8 czerwca 2023

Prawnik pyta Jezusa, które jest "pierwszym przykazaniem"

Prawnik pyta Jezusa, które jest "pierwszym przykazaniem"
Ilustracja
Pili Piñero
Puzzle
Grać
Quiz
Wiedzy
IX Czwartek okresu zwykłego
Tekst Ewangelii
Mk 12,28-34
Zbliżył się także jeden z uczonych w Piśmie, który im się przysłuchiwał, gdy rozprawiali ze sobą. Widząc, że Jezus dobrze im odpowiedział, zapytał Go: «Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań?» Jezus odpowiedział: «Pierwsze jest: Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz, Pan jest jeden. Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą. Drugie jest to: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Nie ma innego przykazania większego od tych».
Komentarz do Ewangelii
Dzisiaj Jezus w rozmowie z pewnym uczonym w piśmie potwierdza tradycję otrzymaną z rąk Mojżesza. Lecz Pan Jezus nie zatrzymuje się w tym miejscu..., bo ustanawiając Eucharystię uczynił krok naprzód w udoskonaleniu prawa miłości. —«Nowe przykazanie daję wam: abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem». Miarą miłości jest sam Bóg!

Nasza strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy komfortu użytkowania. Zalecamy zaakceptowanie jego użycia, aby w pełni korzystać z nawigacji

Akceptuję