piątek, 2 grudnia 2022

Ilustracja
Francesc Badia
Puzzle
Grać
Quiz
Wiedzy
I Piątek Adwentu
Tekst Ewangelii
Mt 9,27-31
Gdy Jezus odchodził stamtąd, szli za Nim dwaj niewidomi którzy wołali głośno: «Ulituj się nad nami, Synu Dawida!».
Komentarz do Ewangelii
Dziś widzimy Jezusa przywracającego wzrok niewidomemu. Jaki wspaniały dar! Wyobrażasz to sobie? To samo uczynił Bóg dla nas w Boże Narodzenie. Urodził się i żyje z nami, opowiadając nam o wielu sprawach ze swojego życia, których nigdy nie poznalibyśmy sami. Najważniejsza z nich to ta, że Bóg jest w trzech osobach – Ojca, Syna i Ducha Świętego. Jezus prosi nas teraz o wiarę w Jego Slowo. Pyta nas ślepych: Wierzycie, że mogę to uczynić? I pyta Ciebie – ufasz mi?

Nasza strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy komfortu użytkowania. Zalecamy zaakceptowanie jego użycia, aby w pełni korzystać z nawigacji

Akceptuję