czwartek, 4 sierpnia 2022

Ilustracja
Pili Piñero
XVIII Czwartek okresu zwykłego
Tekst Ewangelii
Mt 16,13-23
Na to Jezus mu rzekł: «Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr [czyli Skała], i na tej Skale zbuduję Kościół mój».
Komentarz do Ewangelii
Dzisiaj Pan Jezus pyta Apostołów czy wiedzą kim On jest. I jak zwykle Piotr wyrywa się i tym razem trafia w samo sendo (widać, ze otrzymał natchnienie z nieba): «Ty jesteś Chrtystus, Syn Boga żywego». I dzięki temu Piotr otrzymuje prymat w Kościele… Zostaje pierwszym papieżem! —Warto jest “prowokować” Jezusa: nikt Go nie prześcignie w hojności!

Nasza strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy komfortu użytkowania. Zalecamy zaakceptowanie jego użycia, aby w pełni korzystać z nawigacji

Akceptuję