divendres, 30 de setembre de 2022

Il·lustració
Picanyol
Divendres 26 de durant l'any
Text de l'Evangeli
Lc 10,13-16
Jesús digué: «Ai de tu, Corazín! Ai de tu, Betsaida! Si a Tir i a Sidó s'haguessin fet els miracles que vosaltres heu vist, ja fa temps que, en senyal de penediment, s'haurien assegut a la cendra, s'haurien posat vestits de sac i s'haurien convertit».
Comentari de L’Evangeli
Avui veiem Jesús dirigir la seva mirada envers aquelles ciutats de Galilea que havien estat objecte de la seva sol·licitud i en les que Ell havia predicat i realitzat les obres del Pare. En cap altre lloc com a Corazín, Betsaida i Cafarnaüm havia predicat i fet miracles. La sembra havia estat abundant, però la collita no fou bona. Ni Jesús els pogué convèncer...! —Ni Jesús pogué convèncer-los...! Quin misteri, el de la llibertat humana: podem dir “NO” a Déu.

La nostra pàgina utilitza cookies per millorar l'experiència d'usuari i li recomanem acceptar el seu ús per aprofitar plenament la navegació

Accepto