divendres, 1 de març de 2024

En Jesús es compleixen les paraules del profeta Isaïes: «No disputarà ni cridarà,... En el seu nom esperaran les nacions»

En Jesús es compleixen les paraules del profeta Isaïes: «No disputarà ni cridarà,... En el seu nom esperaran les nacions»
Il·lustració
Francesc Badia
Trivia
de preguntes
Dissabte 15 de durant l'any
Text de l'Evangeli
Mt 12,14-21
Els fariseus prengueren l'acord de fer morir Jesús. Quan Ell ho va saber, se n'anà d'allí. El va seguir molta gent, i Ell els va curar tots.
Comentari de L’Evangeli
Avui veiem com Jesús “triomfa” («el va seguir molta gent») enmig d’un ambient de rebuig. És admirable el capteniment del Senyor: malgrat el dolor i les contrarietats «els va curar tots». Paradoxa? Transformar el mal en bé: heus ací la Redempció. El profeta Isaïes, uns 700 anys abans, profetitzà que «no disputarà ni alçarà la veu, no la farà sentir pels carrers. No trencarà la canya esquerdada...». —A l’hora suprema —a la Creu— trobem la mateixa reacció: mentre uns l’insultaven sense parar, Jesús demanava perdó per a tots i “guarí” al qui li demanà ajut (saps qui era?).

La nostra pàgina utilitza cookies per millorar l'experiència d'usuari i li recomanem acceptar el seu ús per aprofitar plenament la navegació

Accepto